برش و بسته بندی

شما اینجا هستید:

دستگاه برش این شرکت با استفاده از نرم افزارهای قابل برنامه ریزی ، این امکان را فراهم میسازد تا لفاف چاپ شده  در ابعاد مورد نظر مشتری در وزنهای مشخص ، برش خورده و جهت انجام مرحله بسته بندی آماده گردد . دقت در اندازه و کیفیت برش از ویژگیهای این دستگاه میباشد .

پس از انجام مراحل برش ، لفاف های برش خورده طبق درخواست مشتری بسته بندی میگردد و وزن محصول نهایی با استفاده از باسکول  دیجیتال  بصورت آنلاین در نرم افزار یکپارچه ثبت میگردد و پس از چاپ مشخصات نهایی محصول از طریق نرم افزار فوق اطلاعات چاپ شده بر روی بسته بندی درج و تحویل واحد حمل و نقل خواهد گردید .