پروف

شما اینجا هستید:

تولید کنندگان جهت نمایش هر چه بهتر بسته بندی محصول خود از طرح های مختلف با رنگ آمیزی متنوع استفاده میکنند و همواره نگران هستند که نمونه رنگ های مورد استفاده در طراحی ، پس از انجام عملیات چاپ بر روی بسته بندی با نمونه پرینت شده مغایرت داشته باشد . از این رو این شرکت با استفاده از چاپگر بسیار پیشرفته ( پروفر)در واحد طراحی که منطبق با دستگاه چاپ مستقر در کارخانه میباشد این امکان را برای مشتریان فراهم میسازد تا نمونه چاپ اولیه خود را پیش از چاپ از طریق این دستگاه بر روی لفاف مشابه بسته بندی مورد نظر ، مشاهده و رنگها را بررسی نمایند و در صورت تایید رنگها ، پارامترهای نهایی جهت چاپ به دستگاه مستقر در کارخانه منتقل تا بر اساس آن عملیات چاپ صورت پذیرد و حضور ناظر چاپ نیز کاملا منتفی گردد .